Meteo ICM. Prognoza Numeryczna

Meteo ICM. Prognoza Numeryczna

* Dostępna jest oficjalna strona internetowa ICM Meteo przystosowana do urządzeń mobilnych. Zachęcam do używania m.meteo.pl, gdyż wyświetlane tam meteogramy są zawsze aktualne. * Meteo ICM to numerycz

Android Android 5.0Apps
( 99 ratings )
Price: $0
App Name Meteo ICM. Prognoza numeryczna
Publisher
Genre Apps
Version
Update -
Meteo ICM. Prognoza numeryczna is the most famous version in the Meteo ICM. Prognoza numeryczna series of publisher
Mod Version
Download

Rate this post

* Dostępna jest oficjalna strona internetowa ICM Meteo przystosowana do urządzeń mobilnych. Zachęcam do używania m.meteo.pl, gdyż wyświetlane tam meteogramy są zawsze aktualne. *

Meteo ICM to numeryczna prognoza pogody dostępna dla terytorium Polski. Dzięki meteogramom daje możliwość dokładnej analizy przewidywanej pogody.

Dane do aplikacji dostarcza ICM Uniwersytet Warszawski. Wykresy pochodzą z portalu meteo.pl.

Aplikacja Meteo ICM – prognoza numeryczna nie jest dziełem komercyjnym. Została stworzona w celu dostarczenia wszystkim Polakom łatwego dostępu do prognozy pogody o wysokim wskaźniku sprawdzalności.

Meteo ICM – prognoza numeryczna oferuje:
– dostęp do bardzo dokładnej prognozy pogody dla 2359 miejscowości
– wygodny i intuicyjny interfejs bez zbędnych dodatków
– obsługa modelu UM 60/72h oraz modelu COAMPS 84h
– brak REKLAM
* The official website of ICM Meteo is available for mobile devices. I encourage you to use m.meteo.pl, because the meteograms displayed there are always up to date. *

 Meteo ICM is a numerical weather forecast available for the territory of Poland. Thanks to meteograms it gives the opportunity to accurately analyze the forecasted weather.

Data for the application is provided by ICM University of Warsaw. The graphs come from the meteo.pl portal.

Meteo ICM application – numerical forecast is not a commercial work. It was created in order to provide all Poles with easy access to the weather forecast with a high rate of verification.

Meteo ICM – numerical forecast offers:
– access to a very accurate weather forecast for 2359 cities
– a convenient and intuitive interface without unnecessary additions
– support for the UM 60 / 72h model and the COAMPS 84h model
– no AD
Wprowadziłem drobne zmiany funkcjonalne. Aktualizacja eliminuje większość problemów jakie zostały mi zgłoszone.

Rating

0

( 0 Votes )
Please Rate!
Meteo ICM. Prognoza numeryczna

No votes so far! Be the first to rate this post.You are now ready to download Meteo ICM. Prognoza numeryczna for free. Here are some notes:

  • Please read MOD Info carefully to avoid mods not working
  • To check the CPU and GPU of Android devices, please use the CPU-Z app
Rate this post

Recommended for You

You may also like

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *