MBOK PGNiG

MBOK PGNiG

Aplikacja mBOK PGNiG daje Ci możliwość swobodnego zarządzania rachunkami, odczytami oraz posiadanymi umowami. Możesz nie tylko błyskawicznie opłacić fakturę czy podać odczyt stanu swojego gazomierza l

Android Android Games
( 693 ratings )
Price: $0
App Name mBOK PGNiG
Publisher
Genre Games
Version
Update -
mBOK PGNiG is the most famous version in the mBOK PGNiG series of publisher
Mod Version
Download
Rate this post

Aplikacja mBOK PGNiG daje Ci możliwość swobodnego zarządzania rachunkami, odczytami oraz posiadanymi umowami. Możesz nie tylko błyskawicznie opłacić fakturę czy podać odczyt stanu swojego gazomierza lub licznika ale również zapoznać się z aktualną ofertą PGNiG OD a także dokonać zmian w posiadanej umowie.

Aplikacja mBOK PGNiG umożliwia m.in.:
• podanie odczytu stanu gazomierza oraz licznika energii elektrycznej,
• podgląd informacji o aktualnych i archiwalnych rozliczeniach wynikających z realizacji posiadanych umów,
• kontrolę bieżącego salda płatności,
• obsługę płatności elektronicznych wszystkich umów,
• wgląd w historię zużycia paliwa gazowego oraz energii elektrycznej,
• symulację rachunku na podstawie podanego stanu gazomierza;
• zarządzanie usługą eko-faktura;
• otrzymywanie powiadomień PUSH takich jak np. informacja o nowej fakturze,
• zapoznanie się z bieżącą ofertą produktową PGNiG OD,
• zmianę/uzupełnienie danych w obecnie posiadanej umowie,
• wybór nowej grupy taryfowej;
• przesłanie wniosku o zwrot nadpłaty;
• zawarcie nowej umowy gazowej 100% online
• przekazanie nam swoich uwag poprzez formularz kontaktowy.

Pobierz aplikację mBOK PGNiG i miej Biuro Obsługi Klienta w zasięgu swojej ręki!
The mBOK PGNiG application gives you the opportunity to freely manage your bills, readings and contracts. You can not only quickly pay the invoice or provide a reading of your gas meter or meter status, but also get acquainted with the current offer of PGNiG OD and make changes to your contract.

The mBOK PGNiG application allows, among others:
• providing reading of the gas meter and electricity meter status,
• previewing information about current and archival settlements resulting from the implementation of existing contracts,
• checking the current payment balance,
• handling electronic payments for all contracts,
• insight into the history of gaseous fuel and electricity consumption,
• bill simulation based on the gas meter condition given;
• management of the eco-invoice service;
• receiving PUSH notifications, such as information about a new invoice,
• becoming familiar with the current PGNiG OD product offer,
• change / supplement of data in the current contract,
• selection of a new tariff group;
• sending an application for a refund of overpayment;
• conclusion of a new gas contract 100% online
• providing us with your comments via the contact form.

Download the mBOK PGNiG application and have a Customer Service Center at your fingertips!


You are now ready to download mBOK PGNiG for free. Here are some notes:

  • Please read MOD Info carefully to avoid mods not working
  • To check the CPU and GPU of Android devices, please use the CPU-Z app
Rate this post

Recommended for You

You may also like

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *