mBCCS 2.0 – Viettel Telecom

mBCCS 2.0 – Viettel Telecom

is the most famous version in the series of publisher

Additional Information

Genres
Version
-
Developer
-
Requires
-
Android Android - Apps
Updated
-
Get it on
( 129 ratings )
Price: $0

 poster

Ứng dụng chăm sóc khách hàng và quản lý bán hàng của Viettel
Application customer care and sales manager of Viettel
Phiên bản 5.8.0:
– Nâng cấp báo cáo phí bán hàng
– Mobility chức năng Quản lý nhóm Corporate, Family
– Sửa đổi luồng công nợ, trừ tiền khi bán hàng cho Đại lý VTT
– Bổ sung phân loại nhóm KH trên công cụ xác minh thông tin
– Tra cứu kết quả tư vấn bán hàng cho nhân viên bưu tá

Recommended for you

You may also like

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status