Costa Coffee Club PL

Costa Coffee Club PL

is the most famous version in the series of publisher

Additional Information

Genres
Version
-
Developer
-
Requires
-
Android Android - Food & Drink
Updated
-
Get it on
( 586 ratings )
Price: $0

 poster

Kochasz kawę, prawda? Jesteś we właściwym miejscu. Aplikacja Costa sprawia, że bycie miłośnikiem kawy jest o wiele bardziej satysfakcjonujące.

To najprostszy sposób na zbieranie ziaren kawy z Coffee Club i korzystanie z atrakcyjnych ofert jakie dla ciebie przygotowaliśmy. Mniam!

Z wszystkimi możliwościami Coffee Club w dłoni, nie musisz nosić karty lojalnościowej, po prostu za każdym razem skanuj QR kod z telefonu przy kasie w trakcie dokonywania zakupu.

Każda rejestracja to extra ziarna na start i krótsza droga do darmowej kawy.

Dzięki naszej nowej aplikacji możesz:

> Śledzić saldo Swoich ziaren, aby zobaczyć, kiedy będziesz miał ich dość by otrzymać kupon na darmowy napój przygotowany przez baristę

> Korzystać z atrakcyjnych kuponów rabatowych i promocji na produkty kawiarni Costa Coffee

> Znaleźć szczegóły dotyczące najbliższej kawiarni Costa Coffee

> Dzielić się zaproszeniami ze Swoimi przyjaciółmi i zyskiwać extra ziarna

> Zarządzać Swoimi danymi profilowymi

Porzuć kartę i trzymaj Coffee Club w kieszeni przez cały czas!
You love coffee, right? You’re in the right place. The Costa application makes being a coffee lover much more satisfying.

This is the easiest way to collect coffee beans from Coffee Club and use the attractive offers we have prepared for you. Yummy!

With all the possibilities of the Coffee Club in the palm of your hand, you do not have to carry a loyalty card, just scan the QR code from the phone at the checkout each time you make a purchase.

Each registration is extra grain for the start and a shorter way to free coffee.

With our new application you can:

> Keep track of the balance of your grains to see when you will have enough of them to receive a coupon for a free drink prepared by a barista

> Use attractive discount coupons and promotions for Costa Coffee

> Find details about the nearest Costa Coffee café

> Share invitations with your friends and gain extra seeds

> Manage your profile data

Drop the card and keep the Coffee Club in your pocket all the time!
Dzięki aktualizacji zarządzanie kuponami stanie się jeszcze łatwiejsze dzięki dedykowanej sekcji i dodatkowo będziesz mógł/a otrzymywać kuponu niespodzianki. Od teraz oferty w naszej aplikacji będą jeszcze ciekawsze!

Recommended for you

You may also like

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status