Cooky - Giao Thực Phẩm Tận Nhà

Cooky - Giao Thực Phẩm Tận Nhà

Cooky là nền tảng chia sẻ công thức nấu ăn, giúp người dùng có thể tham khảo cách chế biến 1 món ăn 1 cách nhanh nhất từ các đầu bếp, nhãn hàng thực phẩm... thông qua video, hình ảnh. Không chỉ để học

Android Android 5.0Apps
( 117 ratings )
Price: $0
App Name Cooky - Giao Thực Phẩm Tận Nhà
Publisher
Genre Apps
Version
Update -
Cooky - Giao Thực Phẩm Tận Nhà is the most famous version in the Cooky - Giao Thực Phẩm Tận Nhà series of publisher
Mod Version
Download

Rate this post

Cooky là nền tảng chia sẻ công thức nấu ăn, giúp người dùng có thể tham khảo cách chế biến 1 món ăn 1 cách nhanh nhất từ các đầu bếp, nhãn hàng thực phẩm… thông qua video, hình ảnh.

Không chỉ để học kỹ năng nấu ăn, mà Cooky cũng là nơi để giải trí, xem video, lướt món ăn ngon, học các tips để quản lý bếp của gia đình. Và cũng đang dẫn đầu về số lượt người dùng lớn nhất Việt Nam về lĩnh vực này.

Cooky cũng cung cấp dịch vụ giao thực phẩm đến tận nhà – Cooky Market, Cooky mong muốn kết nối các trang trại gia đình có quy mô nhỏ (Home Farms), các đầu bếp có thể làm các món ăn ngon (chef) đến người tiêu dùng.
Cooky is a sharing platform for recipes, helping users can refer to how to cook a dish quickly from chefs, food brands … through videos and photos.
 
Not only to learn cooking skills, but Cooky is also a place to entertain, watch videos, surf delicious food, learn tips to manage the family kitchen. And also leading the largest number of users in Vietnam in this field.

Cooky also provides home delivery service – Cooky Market, Cooky wants to connect small family farms (Home Farms), chefs can make delicious dishes (chef) to people. consumption.
Tính năng phiên bản 5.4.2:
– Cập nhật giao diện
– Xem lại cách thực hiện các món đã mua
– Sửa lỗi phiên bản trước

Rating

0

( 0 Votes )
Please Rate!
Cooky – Giao Thực Phẩm Tận Nhà

No votes so far! Be the first to rate this post.You are now ready to download Cooky - Giao Thực Phẩm Tận Nhà for free. Here are some notes:

  • Please read MOD Info carefully to avoid mods not working
  • To check the CPU and GPU of Android devices, please use the CPU-Z app
Rate this post

Recommended for You

You may also like

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *