BeWallet Market

BeWallet Market

BeWallet Market การให้บริการระบบปฏิบัติการร้านค้าบนแอปพลิเคชันที่เป็นช่องทางในการชำระเงินด้วยการแสกน QR Code เพื่อ ทำรายการชำระสินค้าหรือบริการให้กับร้านค้า การให้บริการของ BeWallet Market1.จัดกา

Android Android 5.0Apps
( 252 ratings )
Price: $0
App Name BeWallet Market
Publisher
Genre Apps
Version
Update -
BeWallet Market is the most famous version in the BeWallet Market series of publisher
Mod Version
Download

Rate this post

BeWallet Market
การให้บริการระบบปฏิบัติการร้านค้าบนแอปพลิเคชันที่เป็นช่องทางในการชำระเงินด้วยการแสกน QR Code เพื่อ ทำรายการชำระสินค้าหรือบริการให้กับร้านค้า
การให้บริการของ BeWallet Market
1.จัดการร้านค้าได้ตามต้องการ
2.ชำระเงินง่ายๆด้วย QR Code
3.สามารถตรวจสอบข้อมูลร้านค้า
4.ตรวจสอบประวัติการชำระเงิน
5.เพิ่มความสะดวกให้กับร้านค้า
BeWallet Market
     The service stores the operating system on an application as a way to pay by scanning the QR Code to process payments for products or services to merchants.
Services provided BeWallet Market
1. Manage the store as needed.
2. Payment is easy with QR Code.
3. Review the information store.
4. Check your payment history
5. convenient to shop.
– แก้ไขจุดบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

Rating

0

( 0 Votes )
Please Rate!
BeWallet Market

No votes so far! Be the first to rate this post.You are now ready to download BeWallet Market for free. Here are some notes:

  • Please read MOD Info carefully to avoid mods not working
  • To check the CPU and GPU of Android devices, please use the CPU-Z app
Rate this post

Recommended for You

You may also like

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *